studenten#burgerplicht

Door de Coronacrisis is het onderwijsaanbod onderbroken. Als gevolg hiervan is een normale afhandeling van het huidig schooljaar niet te verwachten. De overheid probeert de opgelopen achterstand in de leerdoelen beperkt te houden via tele-onderwijs en rekent hierbij op de actieve inzet van de ouders. Kinderen in kansarme gezinnen en met migratie-achtergrond kunnen minder op ouderlijk hulp rekenen en beschikken ook niet altijd over de noodzakelijke technologische ondersteuning. Ze dreigen daarom een niet in te halen achterstand in leerstof te zullen oplopen. Er zijn gelukkig stedelijke initiatieven zoals uitdelen van laptoppen en organiseren van leerplatforms. We willen ons als burgerplicht mee engageren om deze nood te verhelpen door de bestaande initiatieven te versterken. We leveren daarom vrijwilligers aan de leerplatformen van het Departement Onderwijs, Opvoeding & Jeugd.

De vrijwilligers zijn leden van de Turkse studenten- en jongerenverenigingen Ergenekon, Flux en Actief. Ze hebben reeds ervaring met taakbegeleiding en zullen voor dit project gecoacht worden door Feyza Altinkamis en Ayse Ergurbuz.

Contactpersoon voor dit project is Bilge Kaan Alci. Email: B.kaanalci@gmail.com

Het is de bedoeling om na de acute fase samen met de studenten een structuur op te zetten waarmee op een meer permanente basis acties rond onderwijsachterstand kunnen worden gepland.