kansarmoede#burgerplicht

Gezinnen in armoede, mensen met een verslaving, vluchtelingen, alleenstaande moeders, eenzame ouderen, jongeren in nood… Heel wat mensen hebben het moeilijk in Gent.

#burgerplicht wil op eigen wijze een bijdrage leveren door vanuit de Turkse gemeenschap vzw’s te ondersteunen die zich elke dag inzetten voor deze doelgroepen.

We doen dit door op te treden als ‘makelaar’ tussen geëngageerde Turkse burgers en winkeliers enerzijds, en vzw’s die nood hebben aan materiële hulp anderzijds.

We onderhouden een warm contact met diverse noodhulpinitiatieven in verschillende Gentse wijken. Afhankelijk van de noden en de beschikbaarheid van onze fondsen en giften, leveren wij verse groenten en fruit, hygiënische producten, af en toe warme maaltijden… waar de nood het hoogst is.

Omdat we willen dat hulpverlening respectvol en gestructureerd verloopt, treden wij niet rechtstreeks op voor de doelgroep. #burgerplicht doet niet aan individuele hulpverlening en is niet verbonden met enige dienst, religie of politieke partij.