Missie

#Burgerplicht is ontstaan als burgerinitiatief tijdens de coronacrisis van 2020. De Turkse gemeenschap in Gent verenigde zich om de noden van de zorg, onderwijs, jongeren en noodhulporganisaties te lenigen. Na de oorspronkelijke brede campagne #samentegencorona#burgerplicht, bleef een vraag en engagement om een breed platform uit te bouwen voor en  door Gentenaren van Turkse afkomst.

Met #burgerplicht willen we het actieve burgerschap van de Turkse gemeenschap nieuw leven inblazen, met een expliciete focus op de Gentse samenleving. Wat leeft er in je wijk, waar lig je van wakker, welke engagementen neem je op, hoe beleef je de Gent als stad..

Burgerplicht is een pluralistische en diverse beweging van individuen en is religieus en politiek ongebonden.

Burgerplicht heeft 2 belangrijke doelstellingen

 • Activeren en vorm geven van solidariteit en engagement vanuit de Gents-Turkse gemeenschap
 • Werken aan gelijke kansen op vlak van onderwijs, vrije tijd, participatie…

We doen dit door:

 • Het verschaffen van materiële noodhulp aan verschillende kansarmoede-organisaties
 • Thematische werkgroepen onderwijs, jeugd, cultuur, participatie en armoede
 • Communicatie: opinies, sensibilisatie, campagnes, debatten, sociale media..
 • Netwerken en lobbyen rond onze thema’s vanuit onze doelstellingen

We profileren ons vooral op volgende thema’s:

 • Kansarmoede
 • Jeugdwerk
 • Onderwijs
 • Participatie
 • Leefbaar Gent